Mitä haluat oppia esiintymisestä? – Tässä kyselyn tuloksia

Kiinnostavaa esiintymistä. Siinä lyhyt ja oikova tiivistys vastauksista, joita sain kysymykseen mitä haluaisit tietää tai oppia esiintymisestä?. Olen tähän mennessä saanut somessa jakelemaani kyselyyn alle kymmenen vastausta, joten kovin suuresta otannasta ei voida puhua, mutta vastaukset ovat yhtä kaikki kiinnostavia ja minulle hyödyllisiä.

Kyselyn alussa on edellä mainittu avoin kysymys, jolla hain spontaaneja ajatuksia siitä, mitä esiintymisestä haluttaisiin oppia. Useassa vastauksessa oli jollain tavalla tuo kiinnostavuusnäkökulma, mutta toki se ilmaistiin eri tavoin ja erilaisin vivahtein. Toiveissa oli oppia esimerkiksi yleisöä viihdyttävää esiintymistä tai että ihmiset oikeasti pysähtyisivät kuuntelemaan.

Toinen keskeinen toive on kyselyn perusteella se, että esiintyjänä oppisi saamaan oman sanomansa ”perille”. Vastauksissa mainittiin esimerkiksi esityksen selkeys ja ymmärrettävyys.

Kiinnostavuus ja ymmärrettävyys ovat viestinnässä tärkeä tavoitepari.

Kiinnostavuus ja ymmärrettävyys ovatkin viestinnässä tärkeä tavoitepari. Esityksen on oltava ymmärrettävä, jotta se täyttäisi tarkoituksensa. Sen on oltava myös kiinnostava, jotta sitä kuunnellaan. Jos yleisö ei jaksa seurata esitystä, ei yleisöä voi saada ymmärtämään mitään.

Yleisö mielessä

Kuten huomataan, keskiössä on yleisö. Sen pitääkin olla keskeisimmin mielessä, kun puhe-esitystä valmistellaan ja pidetään. Puhujan on kysyttävä itseltään, haluaako yleisö kuunnella minua ja ymmärtääkö se, mitä puhun.

Esiintymisessä on kuitenkin yleisön lisäksi väistämättä mukana myös esiintyjä. Kysymyksessä haluaako yleisö kuunnella minua” voidaankin painottaa myös sanaa minua. Joissakin kyselyn vastauksissa oltiin kiinnostuneita siitä, miten saisi otettua oman persoonansa mukaan tai käytettyä omaa persoonaansa oikealla tavalla. Tähän aiheeseen aion palata blogissani myöhemmin.

Puhujan on kysyttävä itseltään, haluaako yleisö kuunnella minua ja ymmärtääkö se, mitä puhun.

En ole vielä päässyt kyselyn monivalintaosion tulosten käsittelyyn, mutta jätän senkin myöhemmäksi. Riittäköön nyt aluksi tämä avokysymyksen vastausten käsittely.

Entäpä sitten vastaukset näihin kyselyyn vastanneiden toiveisiin: Kuinka pitää kiinnostava ja ymmärrettävä esitys? Tai kuinka sitä voi oppia? Tähänkin sanon nyt vain: myöhemmin. Käsittelen näitä aiheita varmasti moneltakin kantilta tulevaisuudessa.

Onpa nyt siis bloggausaiheita ensi vuodelle. Jää seuraamaan! 🙂