Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018, päivitetty viimeksi 3.10.2018.

Rekisterinpitäjä

Viestipalje
Y-tunnus: 2886039-5
Eskolantie 6 A 8, 00720 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö

Sampo Sivula
sampo.sivula(at)viestipalje.fi
044 553 3453

Rekisterin nimi

Viestipalkeen asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Oikeusperusteita henkilötietojen käsittelylle ovat

 • henkilön suostumus (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhteen hoitaminen).

Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja voivat olla

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)
 • asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot sekä asiakaspalautteet
 • lupa- ja kieltotiedot (esimerkiksi suoramarkkinointilupa)
 • yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun niiden tarve on lakannut (esimerkiksi asiakassuhteen päätyttyä). Jos rekisteröity on antanut luvan suoramarkkinointiin, tietoja voidaan säilyttää, kunnes hän peruuttaa luvan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tietoja

 • sopimuksista
 • nettisivuston (viestipalje.fi) lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin kuten käyttäjätunnuksin, salasanoin ja palomuurein. Ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Hän voi pyytää tietojensa poistamista tai virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua. Hänellä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen tarkastamista, muuttamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).