Sivistynyttä yhteistyötä – kansalaisvaikuttamista Sillanpään tyyliin

Oletko sinä vaikuttava kansalainen – kansalaisvaikuttaja? Tänään 1.10. vietetään Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää.

Kansalaisina meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaamme. Vaikuttamistavoista ilmiselvimpiä ja helpoimpia on äänestäminen. Suurempia vaikutuksia voi saavuttaa se, joka onnistuu vaikuttamaan toisten ihmisten ajatteluun. Silloin hän ei ole yksin äänensä kanssa.

Omia tärkeitä asioitaan ajavat monet järjestöt, niin kuin myös yksittäiset ihmiset. He vaikuttavat mielipiteisiin, asenteisiin ja päätöksiin. Se on kansalaisvaikuttamista.

Millainen vaikuttaja oli Miina Sillanpää? Häntä on kuvailtu paitsi päämäärätietoiseksi, myös yhteistyökykyiseksi sillanrakentajaksi, joka puolusti omia kantojaan asiallisesti ja kesti hyvin kritiikkiä. Tässäpä hyvä alku hyvän kansalaisvaikuttajan viestintäosaamiselle.

Sillanpään kerrotaan myös arvostaneen sivistystä ja olleen jo lapsena opinjanoinen. Mainio lisä kansalaisvaikuttajan ominaisuuksiin! Tieto on valtaa.

Niin, ja vielä yksi piirre: rohkeus. ”Minä olen aina uskaltanut”, sanoi Miina Sillanpää.

Oletko sinä kuin Sillanpää?

 

___

Lähteenä mm. Korppi-Tommola, Aura 2016. Miina Sillanpää. Edelläkävijä. Helsinki: SKS.
Kuvan lähde: Wikimedia Commons