Yhä ylös yrittää, siksi huutaa ”hei hurraa!”

Syyskuun viidentenä vietetään yrittäjän päivää. Yrittäjä on metka sana. Usein se tarkoittaa liiketoiminnan harjoittajaa, mutta voi se tarkoittaa muutenkin sellaista ihmistä, joka yrittää jotakin. Eli sellaista, joka pyrkii johonkin tavoitteeseen. Esimerkiksi lastenlaulun nokipoika yrittää yhä ylöspäin, kohti kattoa.

Jos minua pyydetään tekemään jotakin, saatan sanoa ”minäpä yritän”. Sen voi sanoa monella tavalla. Huokauksen saattelema ”minäpä yritän” kielii epäuskosta onnistumiseen. Tarmokkaan ja myönteisen kuuloinen ”minäpä yritän!” heijastaa puolestaan toiveikkuutta.

Yrittämiseen sisältyy siis toisaalta epävarmuus onnistumisesta, mutta toisaalta onnistumisen mahdollisuus. Sanat kantavat erilaisia merkitysten vivahteita eri ihmisten mielessä, ja yrittäminenkin voi joillekin merkitä enemmän epävarmuutta, toisille taas mahdollisuutta.

”Yrittäminen voi joillekin merkitä enemmän epävarmuutta, toisille taas mahdollisuutta.”

Laulun nokipoika suhtautuu yrittämiseen myönteisesti. Katolle päästyään hän asettaa uusia tavoitteita:

Ympärilleen katselee,
auringonkin arvelee
voivan sieltä saavuttaa,
siksi huutaa: Hei, hurraa!

Miten sinun korvassasi soi sana yrittäjä? Onko hän jatkuvaan tuloksettomaan tekemiseen alistunut puurtaja vai onnistumiseen uskova tavoitteellisen työn tekijä?

Onnistujakin voi jatkaa yrittämistä

Yrittäminen on asennetta ja tekemisen tapaa. Yrittäjätyyppinen ihminen ei lannistu helposti, ottaa riskejä ja on valmis työskentelemään saavuttaakseen tavoitteensa.

Yrittäjä-sana sopii minusta hyvin tarkoittamaan liiketoiminnan harjoittajaa. Hänen olisi hyvä olla edellä kuvailemaani yrittäjätyyppiä.

”Yrittäjä-sana sopii minusta hyvin tarkoittamaan liiketoiminnan harjoittajaa.”

Yrittäjä ei ole varma yrityksensä menestymisestä tulevaisuudessa, mutta hän tekee työtä sen eteen. Ja jos menestystä tulee, silloin hän on menestyvä yrittäjä – yhtä kaikki yrittäjä. Jos yrittäjä ryhtyy pelkäksi menestyjäksi, hän on luopunut siitä, mikä on olennaista yrittäjyydessä: työskentelystä tavoitteen saavuttamiseksi.

Onnellinen yrittäjä pitää siitä mitä tekee – yrittämisestä. Riippumatta tähän astisesta onnistumisestaan rehellinen yrittäjä voi aina sanoa reippaasti (ja jopa ihan hitunen ylpeyttä äänessään): ”Minäpä yritän!”